KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG45

Tên sản phẩm :

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG45

Mã sản phẩm : IONIFLASH MACH NG45

Mô tả :

Giá: liên hệ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG45

- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu  : IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG45
- Xuất xứ: France - Pháp

RAYON DE PROTECTION DU PDA POUR 45 µs

Height of
the ESE (m)
LEVEL I LEVEL II LEVEL III LEVEL IV
2 25 28 32 36
5 63 71 81 89
8 64 72 82 91
10 64 72 83 92
15 65 73 85 95
20 65 74 86 97
30 64 75 89 101
45 60 73 90 104
60 51 69 89 105
 

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG45

Chi Tiết Sản Phẩm