Vòi chữa cháy Gollmer D65

Tên sản phẩm :

Vòi chữa cháy Gollmer D65

Mã sản phẩm : D65 GOLLMER-HUMMEL

Mô tả :

Giá: 1.760.000 VNĐ

Vòi A, D65mm x 20m (Jakob) - Đức
Vòi B, D52mm x 20m (Jakob) - Đức
Vòi A, D65mm x 20m (Đài Loan) - Đài Loan
Vòi B, D50mm x 20m (Đài Loan) - Đài Loan
Vòi A, D65mm x 20m (Victor) -  Nhật
Vòi B, D50mm x 20m (Victor) -  Nhật
Vòi A, D65mm x 20m - Korea
Vòi B, D50mm x 20m  - Korea
Vòi A, D65mm x 20m - China
Vòi B, D50mm x 20m  - China

Vòi chữa cháy Gollmer D65

Chi Tiết Sản Phẩm