KIM THU SÉT STAR

Tên sản phẩm :

KIM THU SÉT STAR

Mã sản phẩm : none

Mô tả :

KIM THU SÉT STAR 2-10, S.T.A.R 2-10, Kim thu sét STAR 3-25, S.T.A.R 3-25, Kim thu sét STAR 6-45, S.T.A.R 6-45, kim chống sét STAR 6-60, Kim thu sét S.T.A.R 6-60
CTY TNHH Công Nghệ Bảo Minh đơn vị phân phối KIM THU SÉT STAR của Pháp tại thị trường Việt Nam

* SẢN PHẨM KIM THU SÉT STAR:

1. KIM THU SÉT S.T.A.R 2-10 
- Bán kính bảo vệ S.T.A.R 2-10: Cấp I: 21 Mét, Cấp II: 32 Mét, Cấp III: 43 Mét (H=5 Mét)
- Sản xuất theo tiêu chuẩnNF C 17-102của Pháp
- Model:S.T.A.R 2-10, Xuất xứ:PHÁP

 
2. KIM THU SÉT S.T.A.R 3-25 
- Loại kim thu sét phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệS.T.A.R 3-25: Cấp I: 42 Mét, Cấp II: 57 Mét, Cấp III: 65 Mét (H=5 Mét)
- Sản xuất theo tiêu chuẩnNF C 17-102của Pháp
- Trọng lượng: 1,595 kg
- Kích thước: 94x204mm
- Hiệu:Foudretech. Model:S.T.A.R 3-25, Xuất xứ:PHÁP
 
3. KIM THU SÉT STAR 6-45 
- Loại kim thu sét phát tia tiên đạo sớm
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 62, Cấp II: 80, Cấp III: 89 (H=5 mét)
- Trong lượng: 1,685 Kg
- Kích thước: 94x204 mm
- Model:S.T.A.R 6-45, Nhà sản xuất:Foudretech -PHÁP

KIM THU SÉT STAR

Chi Tiết Sản Phẩm