Bình chữa cháy khí CO2 tay đẩy MT24

Tên sản phẩm :

Bình chữa cháy khí CO2 tay đẩy MT24

Mã sản phẩm : MT24

Mô tả :

Giá: 3.245.000 VNĐ

- Bình chữa cháy xe đẩy CO2 MT24

- Chất chữa cháy: khí CO2

- Khối lượng 24 ký

- Xuất xứ Trung Quốc

Bình chữa cháy khí CO2 tay đẩy MT24

Chi Tiết Sản Phẩm