Bình chữa cháy liên doanh Hàn quốc ABC

Tên sản phẩm :

Bình chữa cháy liên doanh Hàn quốc ABC

Mã sản phẩm : ABC

Mô tả :

Giá: 232.000 VNĐ 

Nội dung Thông số
Loại bình Bình xách tay
Chất chữa cháy Bột ABC
Khối lượng 3kg
Xuất xứ liên doanh Hàn Quốc

Bình chữa cháy liên doanh Hàn quốc ABC

Chi Tiết Sản Phẩm